Kalendář České stráže na rok 1906. Roč. II.

Ústřední zemská jednota měst. a ob. polic. strážníků v král. Českém, 1905. 228, 28 s.