Kaleidoskop : [Epigramy, satiry a smutky z let 1923-27].

Bělohlávek, Bedřich
R. Rejman, 1927. [40] nečísl. listů