Kalanetika : cvičení s gumou : mírný aerobik.

Blahušová, Eva
[3.] dotisk 2.[, nezm.] vyd. Olympia, . 137 s.