Kafkovo tajemství : interpretace "Úvah o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě" Franze Kafky.

Dietzfelbinger, Konrad
Vyd. 1. Volvox Globator, 1999. 183 s.