K umeniu okolo nás : Sborník diel členov Sekcie užitého umenia a priemyselného výtvarníctva Sväzu slov. výtvarných umelcov.

Toran, Eduard
1. vyd. Vydav. Slov. fondu výtvarných umení, 1965. 158 s.
Edice: Sborníky ; Zv. 4