K Tobě, Matko Páně, spěje mysl má ! : Sbírka modliteb a písní cíkevně schválených : Poutníkům lurdským na cestu i k domácí potřebě.

Benešová, Božena
nákl. vl, . 140 s.