K sporu o rodiště Husovo.

Pekař, Josef
Klub historický, 1923. 15 s.