K současnému výzkumu kvartéru v oblasti Českého masivu.

Žebera, Karel
Státní geologocký ústav Československé republiky, 1949. S. 731-781