K problematice socialistických zbožních vztahů.

Šik, Ota
Vyd. 2. Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 400 s.