K počiatkom slovenského národného obrodenia : zborník štúdií Historického ústavu SAV pri príležitosti 200 ročného jubilea narodenia Antona Bernoláka.

Tibenský, Ján
1. vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, . 477 s.