K petrografii autochtonního paleozoika a paleogénu v podloží karpatské předhlubně a flyšového pásma (úsek "střed").

Štelcl, Jindřich
Vyd. 1. Universita J.E. Purkyně v Brně, 1973. 81 s., [12] s. obr. příl
Edice: Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis ; tomus 14, opus 9