K niektorým tvorivým problémom našej drámy : [Referát na] 2. sjazdu čs. spisovateľov 22.-29. apríla 1956.

Karvaš, Peter
Sväz čs. spisovateľov, 1956. 43, [2] s.