K některým otázkám právního statutu Západního Berlína.

David, Vladislav
1. vyd. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1975. 127 s.
Edice: Spisy Právnické fakulty University J.E. Purkyně v Brně ; sv. 15