K najvyššiemu vrchu sveta.

Midriak, Rudolf; Zatkalík, František
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 152 s.
Edice: Knižnica študujúcej mládeže