K. J. Grot.

Francev, Vladimir Andrejevič
Nákladem České akademie věd a umění, 1935. 56 s.