K domovu pozri, anjel.

Wolfe, Thomas Clayton
1. vyd. Tatran, 1976. 611 s.
Edice: Svetová tvorba ; zv. 115