K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945 : správy vládneho komisára a iné hlásenia : pramene o inšpekciách slovenských obcí z hľadiska národnostnej politiky.

Tilkovszky, Loránt
2. nezměn. vyd. Slovakia plus, 1996. 122 s.