K dějinám sborového zpěvu : Rozbor skladeb zpív. na I. histor. koncertu zpěvác. spolku Škroup : Nástin vývoje této reformy až do 17. století.

Branberger, Jan
Slavia, 1904. 18, 1 s.