Jugoslávie pod botou fašismu.

Slovanské nakladatelství, 1949. 71 s.