Jsme v Evropě - a co dál?.

Ahern, Bertie; ed. Pajerová, Monika; ed. Nekvapil, Václav V
Vyd. 1. Petrov ve spolupráci s občanským sdružením ANO pro Evropu, 2004. 190 s.