Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou.

Smetáček, Pavel
Vyd. 1. Martin, 2006. 439 s.