Josef Suk.

Květ, J. M
Nákladem České akademie věd a umění, 1936. 66 s.