Josef Mysliveček : tvůrce pražského nářečí hudebního rokoka tereziánského.

Čeleda, Jaroslav
Josef Svoboda, 1946. 285 s.