Josef Mánes - živý pramen národní tradice.

Mánes, Josef
Spolek výtvarných umělců Mánes a Melantrich, 1939. 89 s.