Jitro Árijců : život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie.

Budil, Ivo T
Vyd. 1. Triton, 2009. 417 s.