Jiřina Bohdalová.

Trojan, Pavel; Balvín, Jiří
2., dopl. vyd. Formát, 2000. 204 s., [32] s. obr. příl