Jiří z Lobkovic : román ze století XVI.

Svátek, Josef
2. vyd. F. Topič, 1926. 240 s.
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů Josefa Svátka