Jiří Švengsbír delineavit et sculpsit.

Švengsbír, Jiří Antonín
Panorama, 1978. 20 s.