Jiří Šmatlán : Román : Pro 10. postup. roč. všeobec. vzdělávacích škol a pro školy pedagog.

Nováková, Teréza; ed. Skřeček, Rudolf
1. vyd. v SNSK. SNDK, 1956. 182, [1] s.
Edice: Mimočítanková četba