Jindrové : román.

Čapek Chod, Karel Matěj
tiskem a nákladem Pražské akciové tiskárny, 1921. 425 s.