Jindra : obraz z našeho života.

Klicpera, Ivan
8. vyd. B. Stýblo, 1919. 360 s.