Jindra : obraz z našeho života.

Klicpera, Ivan
4. vyd. Stýblo, 1903. 320 s.