Jihočeský sborník příspěvků k dějinám farmacie.

Hladík, Jaroslav
Oddělení zdravot. výchovy Kraj. ústavu nár. zdraví, 1980. 296 s.