Jihočeská čítanka : Sborník poučných statí o povaze a rázu krajův i životě v jižních Čechách. I.

Husovo dědictví, 1921. 139 s.