Jidiš pro ještě větší radost.

Rosten, Leo Calvin
1. rozš. a přeprac. vyd. Garamond, 2004. 345 s.