Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.

Dahler, Étienne
Karmelitánské nakladatelství, 1993. 133 s.