Jeník : Z knihy veršů výpravných.

Neruda, Jan
Josef Hladký, 1943. 1 sv. (nestr.)