Její tajemství : dívčí román.

Mittenhubrová, Anuše
Jos. R. Vilímek, 1925. 295 s.