Její královské Veličenstvo princezna Soraja - Palác osamění

Soraja Esfandiáry Bachtijáry
Epocha, . 181