Jednotné zásady obsluhy.

Pinka, Karel; Sváček, Jan; Rubáš, Bohuslav
3., přeprac. a dopln. vyd. Merkur, 1989. 193 s.