Jednotná metodika výuky první pomoci.

Hrabovský, Jaromír
2., přeprac. vyd. Ústav zdravotní výchovy, 1988. 80 s.