Jedinec a obec - Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848 : Individuum und Gemeinde - Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848.

Židovské muzeum v Praze, 2011. 377 s., xii s. barev. obr. příl