Je jedno šťastie.

Aleksandrova, Liljana; il. Buhajová, Oľga
2., preprac. vyd. Mladé letá, 1984. 356 s.
Edice: Čajka