Jazyk vyučovací na škole obecné : [Mateřídouška III] : učebnice jazyka českého. Díl 3, pro 4. postupný ročník.

Medonos, Václav; Tožička, Bohumil; Žofková, Lidmila
3., zcela přeprac. vyd. Státní nakladatelství, 1936. 158, [II] s.