Jazyk, kultura a slovesnost : výbor [statí].

Mathesius, Vilém; ed. Macek, Emanuel; ed. Vachek, Josef; il. Jankovič, Milan
1. vyd. v tomto uspoř. Odeon, 1982. 527 s.