Jazero potáplic.

Doctorow, E. L
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1984. 253 s.
Edice: Tvorba národov