Jaskynný systém Stratenskej jaskyne : Prílohy.

Tulis, Ján; Novotný, Ladislav
[1. vyd.]. Osveta, 1989. [5] volných mp