Jaroslava Vrchlického Zpěvy husitské : 1415-1915 : Na památku mučednické smrti nejslavnějšího Čecha mistra Jana Husa.

Vrchlický, Jaroslav; Voborník, Jan
J. Otto, 1915. 95 - [l] s.