Jarmila a Jarní píseň.

Jesenská, Růžena
V. Šeba, 1939. 252 s.