Jarka objevuje svět : dívčí román.

Marešová, Eva
1. vyd. I.L. Kober, 1941. 200 s.